Tekst

Het Oosten

Ruim 150 jaar geleden, in 1863, is de Weesinrichting Neerbosch opgericht door Johannes van ‘t Lindenhout en zijn vrouw Hendrina Sipman. Het weeshuis, één van de grootste weesinrichtingen van ons land, is aanvankelijk gevestigd in een voormalige herberg aan de Lange Brouwerstraat. De weesinrichting groeit zo snel dat men uitwijkt naar een nieuwe locatie in Neerbosch, toen nog boerenland. Het allereerste gebouw op het nieuwe terrein wordt geopend in 1867. Daarna verschijnen werkplaatsen, een school, een kapel, een boerderij, een drukkerij en een ziekenhuis.

De weesinrichting heeft zijn eigen weekblad: Het Oosten. De titel heeft een Bijbelse betekenis - het oosten is een verwijzing naar Christus als de opgaande zon - en de weesinrichting lag in het oosten van het land. Het weekblad beleeft in 1871 zijn eerste jaargang. Rond 1890 heeft het blad een oplage van maar liefst 4.000 exemplaren. Het weekblad heeft in eerste instantie als ondertitel Weekblad gewijd aan Christelijke Philanthropie. Later wordt dat Wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch. Men kan het leven in de weesinrichting van week tot week volgen.

Het Oosten is een belangrijke bron voor onderzoek, is gedigitaliseerd en via Delpher toegankelijk. [link: https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/results?query=&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Oosten%2C+het&page=1&coll=dts]

Lindehout_Portret

Johannes van ‘t Lindenhout (1836-1918). Collectie Van ‘t Lindenhoutmuseum

Lindenhout_Drukkerij

Drukkerij Weesinrichting Neerbosch, 1933-1938. Collectie Van ‘t Lindenhoutmuseum

Lindenhout_Boekbinderij

oekbinderij Weesinrichting Neerbosch, 1933-1938. Collectie Van ‘t Lindenhoutmuseum

Lindenhout_Advertentie_Oosten

Advertenties in Het Oosten van 13 mei 1931. Vacatures in Het Oosten werden vaak ingevuld door kinderen die in de 'Weesinrichting' woonden en daar een vak leerden.

Met dank aan Van ‘t Lindenhoutmuseum. https://vantlindenhoutmuseum.nl/

Alle rechten voorbehouden