Artikel

Lezing De Sultan van Siak

Een vorst uit Nederlands-Indië in Nijmegen(1898).

Op zondag 18 oktober om 16.00 uur vindt in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een lezing plaats over het bezoek van de Sultan van Siak aan Nijmegen in 1898. In dat jaar werd prinses Wilhelmina gekroond tot koningin. Ter gelegenheid daarvan kwamen er heel wat vorsten naar Nederland. Zo ook vorsten uit het toenmalige Nederlands-Indië. De Sultan van Siak was een van hen, hij verbleef een half jaar in Nederland en had in het Nijmeegse Hotel Keizer Karel zijn vaste onderkomen. In vol ornaat bezocht hij hier hotels, de Koloniale Reserve en fabrieken en deed op de Grote Markt ook inkopen: tapijten, klokken, spiegels, voor in zijn Moorse paleis in Siak op Sumatra. Toen het zover was, was hij ook genodigde bij de feestelijkheden in Amsterdam en Den Haag en reed in de stoet vlak achter Emma en Wilhelmina. Tegelijkertijd speelde zich op Sumatra de Atjehoorlog af en dat maakte zijn bezoek aan Nederland wel enigszins dubbel. De lezing bestaat uit heel mooi beeldmateriaal uit de koloniale periode, foto’s hier in Nijmegen van hem gemaakt door Wilhelm Ivens, illustraties van de bootreis naar Nederland, en een uniek filmpje van de kroningsceremonie in Amsterdam waarop de sultan is te zien. Aan het slot van zijn reis nam de Sultan de Oriënt-expres naar Istanbul en voer vandaar door het Suezkanaal terug naar Batavia/Djakarta.  Presentator: drs. René van Hoften, duur 45 minuten, maximaal 25 bezoekers zijn toelaatbaar.

sultan

Sultan van Siak 1898, maker Joris Ivens, bron RAN.

Alle rechten voorbehouden