Artikel

Radboud mini-colleges

De Radboud Universiteit organiseert een reeks historische minicolleges.

Stephan Mols, Over Oost en West, Romeinen en Nijmegen.

In de Romeinse wereld bestonden grote verschillen tussen oost en west, op allerlei niveaus. Werd in het oostelijk deel van rijk vooral Grieks gesproken, in het westelijk deel was Latijn de voertaal. Was oost van oudsher een wereld van steden, in het westen was dat veel minder het geval. In deze lezing gaan we van groot naar klein om uiteindelijk te belanden bij de implicaties van die verschillen voor Romeins Nijmegen en het verschil tussen oost en west op die kleine schaal van de oudste stad van Nederland.

andromeda reliëf015

Copyright bij Museum het Valkhof


Wegens omstandigheden komt deze lezing te vervallen:

Maaike van Berkel, Van West naar Oost, een middeleeuwse reiziger uit Fez ontdekt India en China en voelt zich er thuis.

'Zoek kennis tot in China' is een uitspraak die aan de profeet Mohammed wordt toegeschreven. Deze uitspraak nam de veertiende-eeuwse Magrebijn Ibn Battuta ter harte. Hij vertrok op 22-jarige leeftijd uit zijn geboortestad Tanger op reis naar het Oosten. Via Egypte, Syrië, Mekka en Centraal-Azië belandt hij in Delhi en op de Maldiven, waar hij enige tijd als islamitische rechter werkzaam is, om vervolgens door te reizen naar de Chinese havenstad Quanzhou. Hoewel India en China vreemde werelden voor hem zijn en hij uitgebreid aandacht besteedt aan lokale, voor hem merkwaardige, tradities en gewoonten, voelt deze Maghrebijn zich er toch ook thuis. Hoe dat kan zullen we onderzoeken in deze lezing.

Al-Idrisi wereldkaart Maaike van Berkel
Christiaan van Bochove, Naar de Oost: Nijmegenaren bij de VOC

Door de jaren hebben historici veel onderzoek gedaan naar de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hierdoor is onder andere bekend dat er tijdens de zeventiende en achttiende eeuw honderdduizenden mannen als soldaat of matroos aanmonsterden bij dit bedrijf. Hoewel betrekkelijk veel bekend is over de opvarenden die van buiten de Republiek afkomstig waren, is over de opvarenden uit de Republiek zelf minder bekend. Dat geldt me name voor de vele opvarenden die afkomstig waren uit steden als Nijmegen. Deze lezing laat zien hoeveel Nijmegenaren aanmonsterden, wat de achtergronden van deze mannen waren, en hoe het hen aan boord en in Azië verging.

Christiaan van Bochove

Alle rechten voorbehouden