Artikel

Radboud Erfgoed

Digitale collectie

Afbeelding 1

De Radboud Universiteit heeft rijke erfgoedcollecties waarin de brede belangstelling van onderzoekers voor de hele wereld zichtbaar wordt. Veel van deze collecties weerspiegelen bovendien de geschiedenis van de universiteit: een belangrijk deel van het boekenbezit is bijvoorbeeld afkomstig van kloosterorden, terwijl ook individuele onderzoekers en verzamelaar hebben bijgedragen. Voor 024geschiedenis gaat het programma Radboud Erfgoed op zoek naar boeken en documenten die de wijde maar vaak ook heel erg gekleurde kijk op de wereld laten zien: het journaal van de zeventiende-eeuwse schipper Bontekoe, oude atlassen, zestiende-eeuwse reisverslagen over China en jeugdboeken uit Suriname vertellen veel over de Europese blik op het westen en oosten. In korte online presentaties op de donderdagmiddag (15.30-16.00 uur) vertellen wetenschappers over deze boeken. Op onze website presenteren we een ruime selectie van boeken en andere bronnen rond het thema Oost/West.

[Radboud Erfgoed i.s.m. Bijzondere Collectie Universiteitsbibliotheek en Katholiek Documentatie Centrum | www.ru.nl/radbouderfgoed]

Alle rechten voorbehouden

Media