Artikel

Column: Een man praat over vrouwen

‘Een man verhaalt over vrouwengeschiedenis aan de Waal, een onoverkomelijke spagaat?’

Rene van Hoften schrijft in zijn column over de (ZIJ/HIJ) dilemma's van (lokale) historici.

Of is dat hetzelfde als een intellectueel die schrijft over Ooyse steenbakkers, een stadsmens over Nederasseltse dorpshistorie, een brave burger over moordende struikrovers in het Rijkswald, de bewoner van een arbeiderswijk over de Ubbergse elite of een huiseigenaar over krakers in de Grote Broek?

Ziedaar soms het dilemma van een, in dit geval, lokale historicus. Mag je niets zeggen over groepen in de samenleving waar je totaal niet bij hoort en die je van binnenuit niet kent? Ook als die groepen hun eigen geschiedenis niet of nauwelijks op schrift stellen? Of is dat juist de distantie die goede geschiedschrijving vereist?           

Ik herinner me nog goed dat op ’n zaterdag in het najaar van 1977 de stad gonsde van het protest van twee demonstraties, krakers en vrouwen, die elkaar voor het toenmalige politiebureau aan de Mariënburg tegenkwamen en hun protest bundelden. Gevechten met de politie volgden en een aantal leden van straatmuziekgroep Kladderadatsch geraakten in de cel. We zaten daar ook uit solidariteit met vrouwen. Maar toch vooral stille solidariteit, want het echte gevecht moest door vrouwen zelf worden gevoerd.

 

Het oude politiebureau, foto: Oude Foto's Nijmegen (FB)/fotos.serc.nl

De derde feministische golf was in volle gang.  De eerste was met name een elitaire golf waarbij voor 1900 vrouwen uit de hogere klasse zich mochten ontplooien: tennis, paardrijden, bijen houden, zelfs bobsleeën in Zwitserland. De tweede golf begin jaren twintig ging vooral over het passieve en actieve stemrecht. De derde in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ging m.n. over veranderend rolgedrag in het gezin en op het werk. En nu weer vijftig jaar later zouondanks gerealiseerde verbeteringen de conclusie kunnen zijn dat dat wel eens een eeuwigdurend gevecht zou kunnen worden. En zowel een vrouwelijke als mannelijke geschiedkundige kan tot die slotsom komen. Of niet?

Alle rechten voorbehouden