10:30 — 16:00

Noorderkapel

Onderdeel van: Stevenskerk

Locatie

Sint Stevenskerkhof 62,6511 VZ Nijmegen

Toon kaart

Een bioscoop (onderdeel van het pop-up museum) en de tentoonstelling 'Intern Geluk'.

Bioscoop (onderdeel pop-up museum)

In de bioscoop worden de films van Numaga en Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen getoond. Dit is onderdeel van het pop-up museum.

Tentoonstelling: Intern geluk

Foto-tweeluik over de internaten van het Canisiuscollege en van Weesinrichting Neerbosch. Twee instellingen met een groot contrast in geloof, afkomst en status. Heeft dit invloed op het geluk van de kinderen die hier leefden? Dit tweeluik wil de toeschouwer hier zelf een antwoord op laten geven.

Het Canisiuscollege in Nijmegen (1900 - 1968) is bestemd voor zonen van welgestelde katholieken en is de duurste katholieke kostschool in Nederland. Het Canisius College vormt een wereld op zich waar behalve aan onderwijs veel aandacht wordt besteed aan godsdienstige en culturele vorming. Muziek en toneel, maar ook sport en spel worden belangrijk geacht.

Leerlingen van 6 VWO van het Canisiuscollege hebben de historische foto’s geselecteerd en er remakes van gemaakt. Ook hier de vraag: zijn ze gelukkig?

 Weesinrichting Neerbosch (1867-2001) is bestemd voor de opvang van het arme en verwaarloosde weeskind en na de invoering van de kinderwetten in 1905 ook voogdijkinderen. Kinderen brengen hun hele jeugd door op het zelfvoorzienende, protestante kinderdorp. Naast de vakopleiding wordt er veel waarde gehecht aan vrijetijdsbesteding en sport, om te zorgen voor voldoende afwisseling in het inrichtingsleven.

Waarom: 024Geschiedenis

Waar: Noorderkapel Stevenskerk

Wanneer: vanaf 13 oktober 2017

2.jpg

Voetbalteam ‘The Irreversibles’ van het Canisius College (1922)

Bron: Regionaal Archief Nijmegen