Artikel

De Vakteeckenschool

Door Roos Garaerts

Vakteeckenschool_Kinderdorp_Beeld_01

In 1863 opent Johannes van ’t Lindenhout een weesinrichting in het centrum van Nijmegen. De weesinrichting groeit explosief en verplaatst zich in 1867 naar een stuk grond in Neerbosch. Al in 1869 wordt de eerste werkplaats, een klompenmakerij, opgericht, omdat het belangrijk wordt gevonden dat ieder kind in het Kinderdorp klompen draagt.  

De weesinrichting groeit uit tot een zelfvoorzienend kinderdorp, met werkplaatsen, een school, een boerderij, drukkerij en een ziekenhuis. Eén van deze werkplaatsen is de Vakteeckenschool; in 1908 opgericht om de jongens die in de werkplaatsen praktisch worden opgeleid, ook theorie en vaktekenen mee te geven.

De kinderen van het kinderdorp leren een vak zodat zij zich later kunnen redden in de maatschappij. De jongens die op de Vakteeckenschool een opleiding genieten in de ‘’schoone kunst van perspectief en proportie’’, worden bijvoorbeeld timmerman, smid, schilder of architect. In de lessen leren zij op papier uit te werken wat zij willen maken. Vandaag de dag is de Vakteeckenschool in gebruik als particulier woonhuis en is het één van de weinige gebouwen uit het Kinderdorp dat nog intact is.

Met dank aan Van 't Lindenhoutmuseum.

Alle rechten voorbehouden

Media