Artikel

Arbeidsvoorwaarden in de Valkhofbunker

Door Leo van Midden

Het Duitse militaire contingent op het Valkhof bestaat uit dienstplichtigen en beroepskrachten. In Duitsland word je op je negentiende opgeroepen voor een Wehrpflicht van twee jaar. Door de oorlog kan deze termijn niet gehandhaafd blijven; tot het eind van de oorlog blijf je dienstplichtig. Vanaf je zeventiende kan je vrijwillig in dienst tot je 45e levensjaar. Beroepsmilitairen tekenen voor een periode van 4,5 of 12 jaar.

Valkhofbunker_Soldbuch

Zogeheten Soldbuch (personeelsbewijs) van een Duitse soldaat Bron: Beeldbank Wikimedia Commons, Publiek Domein

Dienstplicht

Iedere dienstplichtige wordt met een publieke aankondiging, op geboortejaar en alfabet, opgeroepen om zich persoonlijk te melden bij de politie voor het vervullen van de dienstplicht. De politie registreert de aanmelders en controleert tegelijk hun politieke voorkeur, criminele verleden en eventuele staatsgevaarlijke activiteiten. Zij registreren deze gegevens in een bericht waarmee de geschiktheid voor de dienst wordt bepaald. 

De eed

Elke Duitse soldaat legt bij indiensttreding onderstaande eed aan de Führer af:

“Ich Schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingtem Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.”

Loopbaan

Je begint als soldaat en kan door karakter, vaardigheden en kennis hogere rangen bereiken. Daarnaast zijn de lengte van de diensttijd en vaktechnische opleidingen van belang; een hogere vooropleiding is geen vereiste om officier te kunnen worden. Buiten deze voorwaarden kunnen bevorderingen plaatsvinden door betoonde moed, bij een zware verwonding, vermissing of sneuvelen.   

Valkhofbunker_Rangen_en_standen

Rangen en standen van het Duitse leger

Om te bevorderen tot een volgende rang, moest je een minimale periode in dienst zijn:

Rang

Minimale periode

Gefreiten

6 mnd

Obergefreiten

2 jr

Stabsgefreiten

5 jr

Unteroffizier

9 mnd

Unterfeldwebel

6 jr

Feldwebel

21 mnd

Overfeldwebel

2 jr

Stabsfeldwebel

12 jr

Oberfeldwebel in Hauptfeldwebelstelle

21 mnd

 

Onderscheidingen

Voor heldhaftig gedrag van een soldaat of groep is een breed pallet aan onderscheidingen, insignes en titels beschikbaar. Dit wordt gezien als belangrijke factor voor het moraal. De bekendste onderscheiding is het IJzeren Kruis dat in 1945 verschillende klassen kent.

Salaris en vergoedingen

Soldaten krijgen een salaris gebaseerd op de rang die ze bekleden. Dit basisbedrag wordt aangevuld met diverse toelages. Zo is er bijvoorbeeld kindertoeslag van 20 Reichsmark (RM) per kind per maand, een variabele toeslag voor dienstwoningen, een fronttoeslag van 1 RM per dag en voor sommige functies zoals die van Fallschirmjäger een toelage van 75 RM per maand.

Loongroep

Rang/Stand

Maandbedrag in Reichsmark

1a

Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile

300

1b

Generalobersten

270

2

Generale

240

3

Generalleutnante

210

4

Generalmajore

180

5

Obersten

150

6

Oberstleutnante

120

7

Majore

108

8

Hauptleute

96

9

Oberleutnante

81

10

Leutnante

72

11

Stabsfeldwebel

60

12

Feldwebel

54

13

Unterfeldwebel

45

14

Unteroffiziere

42

15

Stabsgefreite

36

16

Oberschützen/Schützen

30

 

Valkhofbunker_Geld_01
Valkhofbunker_Geld_02
Valkhofbunker_Geld_03

Soldaten krijgen gratis voeding, onderdak, kleding en geneeskundige verzorging. Als je door verwonding niet meer geschikt was voor de militaire dienst, heb je recht op een arbeidsplaats met eventueel om- of bijscholing en een toelage. Soldaten die door beperkingen niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen krijgen een uitkering.

Valkhofbunker_Lazarett_01

Voor geneeskundige verzorgingen is onder meer in Jonkerbosch een “Kriegslazarett” (hospitaal) ingericht.

Valkhofbunker_Lazarett_02

Met dank aan Stichting Valkhofbunker.

 

Alle rechten voorbehouden