Artikel

Radboud mini-colleges

De Radboud Universiteit organiseert op zaterdag 16 oktober van 13:00-14:30 uur een reeks korte historische lezingen in de Steigerzaal van de Lindenberg.

Afbeelding Coen van Galen copyright Rijksmuseum

Bron: Rijksmuseum

Coen van Galen

Vrouwen graven niet. Mannenwerk, vrouwenwerk en hiërarchie onder Surinaamse slaafgemaakten

In slavernij is iedereen gelijk, zou je denken. Want lager dan slavernij kan een mens niet zinken: gedwongen worden voor een ander te werken, als een voorwerp verkocht en gekocht kunnen worden en regelmatige mishandeling op de koop toe. Bij nader onderzoek blijken er echter hele duidelijke verdelingen te zijn geweest op slavenplantages, met verschillen tussen mannen- en vrouwenwerk en een duidelijke verdeling in status onder de slaafgemaakten. Een verdeling die er toe leidde dat mannen veel sneller doodgingen dan vrouwen. Hoe dat zat? Dat vertelt Coen van Galen u in dit mini-college waarin hij u meeneemt naar negentiende-eeuws Suriname.

Coen van Galen is sociaal historicus en projectleider van de Historische Database van Suriname en Curaçao. Afgelopen jaren heeft hij onder meer de slavenregisters van Suriname en Curaçao gepubliceerd.

Afbeelding Kristian Mennen Copyright  Nationaal Archief

Bron: Nationaal Archief

Kristian Mennen

Werken in de vrije natuur? Werkverschaffing en natuurbescherming in de jaren dertig

Tijdens de economische crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw werden in Nederland in het kader van de ‘werkverschaffing’ veel projecten opgezet om werklozen aan het werk te zetten. Onder andere werd de ontginning van zogenaamde ‘woeste gronden’ versneld doorgevoerd. Wat waren de gevolgen daarvan voor natuur en landschap? En hoe gingen natuurbeschermingsorganisaties daarmee om? – moesten ze kiezen tussen ‘werk’ en ‘natuurschoon’?

Dr. Kristian Mennen is als postdoc onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van natuurbescherming in Nederland in de twintigste eeuw.

tf2a06536

Bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen/ J.F.M. Trum (Fotopersbureau Gelderland)_AFBK-2A6536

Dana van Beurden

Christine Mohrmann (1903-1988). ‘Space invader’ in een door mannen gedomineerde academische cultuur.

Terwijl velen in de jaren twintig en dertig nog moesten wennen aan het idee dat vrouwen gingen studeren, was de classica Christine Mohrmann (1903-1988) er al aan toe om een van de hoogste posities in de academische wereld te bekleden. Maar hoe kon een katholieke vrouw als Mohrmann een autoriteitspositie innemen in de overwegend mannelijke academische wereld?

In 1953 werd de (inter)nationaal gerenommeerde classica eindelijk tot eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen benoemd. Zelfs na haar ambtsaanvaarding gingen macht en gezag voor Mohrmann echter niet automatisch hand in hand.

Dana van Beurden MA is promovenda op de afdeling Cultuurgeschiedenis. Ze doet onderzoek naar de (inter)nationaal gerenommeerde classica Christine Mohrmann (1903-1988).

Alle rechten voorbehouden