Artikel

024 Webinar: Greetje Witte Rang & Hans Krabbendam - De Kerk 'ontdekt' de Derde Wereld

In de loop van de jaren 1960 heeft er een enorme explosie aan aandacht plaatsgevonden voor wat men toen "de Derde Wereld" is gaan noemen. Het gaat om een enorme groei van belangstelling vanuit West Europa voor niet-westerse landen op sociaal-economisch gebied, dat vooral in de kerken veel mensen in beweging bracht. Dit was de kiem van de ontwikkelingshulp die we vandaag de dag kennen.

Waarom is de aandacht voor ontwikkelingssamenwerking nu juist in deze periode ontstaan? Wat was de aanleiding? Wat waren de motivaties? En waarom is deze hulp vooral vanuit de kerken tot stand gekomen?

Met het nieuwe project "Ongekende Jaren" proberen we hier een beter beeld van te krijgen. Vrijwilligers voeren dit uit samen met het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) aan de Radboud Universiteit.

Hans Krabbendam, directeur van het KDC, spreekt hierover met theoloog Greetje Witte-Rang, één van de initiatiefnemers.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van het KDC: www.ru.nl/kdc

Alle rechten voorbehouden