Artikel

Column van René van Hoften: Linksom wandelen

In de wandeling ‘Linksom wandelen’, die plaats zal vinden tijdens 024geschiedenis, hebben de eindredacteur van de Nijmeegse Stadskrant Max van Wel en stadshistoricus René van Hoften een aantal opstandige elementen uit de linkse beweging van voor de Tweede Wereldoorlog en van de linkse beweging uit de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw aan elkaar gekoppeld.

Studentenprotest 1975.png

Een verschil in tijd tussen beiden en ook een verschil in uitvoering, maar een grote overeenkomst in doelstellingen en idealen, en daarmee een stukje historische continuïteit uitdrukkend. Het verbeteren van de wereld, meer individuele vrijheid, verdergaande democratie in werk en studie, vrouwenemancipatie en het terugdringen van de invloed van het geloof. Het zijn de grote thema’s uit beide bewegingen en daarmee de samenhang in deze wandeling. Locaties die met de genoemde thema’s samenhangen worden bezocht en ter plekke voorzien van een korte inleiding door een aantal betrokkenen.

De Nijmeegse ‘Roode Familie’ heeft vanaf haar ontstaan aan het einde van de negentiende eeuw geijverd voor financiële positieverbetering van de arbeider, de humanisering van de arbeid en voor de geestelijke verheffing van haar partij- en vakbondsleden. Vaak in verzet tegen de inmiddels nieuwe heersende katholieke elite in Nijmegen. Kerk, kapitaal en krant waren bijna onneembare bastions. Met zogenaamde Roode Zondagen, 1-meirevues, stakingen, en propaganda-activiteiten probeerde men een tegenwicht te bieden.

Het Nijmeegs studentenprotest uit de sixties en seventies kwam uit een geheel andere hoek en manifesteerde zich toen de Nijmeegse Roode Familie begin jaren zestig bijna was uitgestorven. Het was een jongerenprotest in werk, studie en vrijetijd. Het was een generatieconflict van de na - oorlogse jeugd gericht tegen het ‘wirtschafswunder’ van hun ouders. In Nijmegen zaten veel meer beursstudenten dan in andere universiteitssteden, die Kwamen uit andere milieus dan de traditionele student van het studentencorps. Hoe je je als student diende te gedragen om later carrière te kunnen maken was voor hen geen item. De starre verhoudingen en inhoud van de Katholieke Universiteit, het CDA als almachtige plaatselijke politieke partij, het winststreven van (internationale) ondernemingen, het werkte op hen allemaal als een rode lap op een stier.

‘Linksom Wandelen’ op zondag 21 oktober 2018, bestaat uit 23 locaties waar elementen van de linkse geschiedenis van Nijmegen worden verhaald, in een loopronde die daadwerkelijk linksom draait door Beneden- en Bovenstad. De duur is ongeveer anderhalf uur en het maximaal aantal deelnemers is twintig.

Roode zondag 1922.png